Καριέρα

Οι ανάγκες της UNIJET είναι να επεκτείνει  το τμήμα πωλήσεων στην Ελληνική αλλά και στην παγκόσμια αγορά

Αποστολή βιογραφικών για το τμήμα πωλήσεων : sales@unijet-systems.com