Εφαρμογές

 
 
Κλάδοι Εφαρμογές με πίεση (bar)
Εργοστάσια αλουμινίου Φίλτρα ~500bar
Δεξαμενές ~1000bar
Δάπεδα ~500bar
Αερομεταφορές Αρμοί ~500bar
Γράσα ~500bar ζεστό νερό
Γόμες - καουτσούκ ~1400bar
Αεροδιάδρομοι ~2800bar
Εργοστάσια χημικών Δεξαμενές χημικών ~1000bar
Ενναλάκτες θερμότητας ~1000bar
Αντιδραστήρες ~1700bar
Δεξαμενές αποθήκευσης ~2800bar
Μεταλλικές κατασκευές Καλαμίνα ~1400bar
Σκουριά ~2800bar
Δεξαμενές ~1400bar
Σωλήνες ~2800bar
Στρατός Απολύμανση ~350bar
Καθαρισμός μηχανημάτων ~500bar
Καθαρισμός οχημάτων ~500bar
Ναυτιλία Αφαίρεση μούργας και jel coat ~500bar
Αφαίρεση σκουριάς σε πλοία ~2800bar
Καθαρισμός δεξαμενών ~1400bar
Δεξαμενές φύλαξης , μπόϊλερς , χρώματα ~1400bar
Εξόρυξη Συντήρηση οχημάτων και εργαλείων ~500bar
Υπόγειες γραμμές ~1400bar
Βράχια ~2800bar
Δήμοι Υπόνομοι - αγωγοί - σωλήνες ~200bar
Δεξαμενές - εγκαταστάσεις ~500bar
Χυτήρια Αφαίρεση υλικού απο καλούπια ~1000bar
Σκουρία ~2800bar
Συντήρηση εθνικών δυκτίων Λίπη - λάδια - γράσσα , καπνός ~500bar
Διαγραμίσεις ~2800bar
Ανακατασκευή μπετού σε δρόμους - γέφυρες ~2800bar
Ποτοποιίες Εναλλακτές θερμότητας ~800bar
Λέβητες ~1400bar
Δεξαμενές - αγωγοί ~1400bar
Επεξεργασία τροφίμων Λάδια - λίπη ~500bar
Εγκαταστάσεις - Εξοπλισμός ~1000bar
Αποστακτήρια Εναλλακτές θερμότητας ~800bar
Σωλήνες - Λέβητες - Δεξαμενές ~1400bar
Πετροχημικά Εργοστάσια Αφαίρεση διοξειδίου του ανθρακα ~500bar
Αντιδραστήρες - δεξαμενές - πύργους ψύξης ~1400bar
Κοπή μετάλου ~2800bar
Φαρμακευτικά Καθαρισμός χημικών απο σωλήνες , βραστήρες αντιδραστήρες , εναλλακτες ~1400bar
Βιομηχανία Σωλήνων Αφαίρεση λιπων , ελαίων ~600bar
Αφαίρεση σκουριάς ~2800bar
Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί Πυρηνική απολύμανση ~1000bar
Κοπή μετάλου ~2800bar
Σιδηροδρομικά Καθαρισμός γραμμών ~500bar
Καθαρισμός δεξαμενών απο χρώματα , σκουριά κτλ ~2800bar
Διυλιστήρια Δεξαμενές - Σωλήνες - Εναλλάκτες ~1000bar
Κοπή μετάλου ~2800bar
Χαλυβουργία Εναλλάκτες - Σωλήνες - Λέβητες ~1400bar
Προετοιμασία επιφανειών Αφαίρεση χρωμάτων ~500bar
Αφαίρεση σκυροδέματος ~1400bar
Αφαίρεση σκουριάς ~2800bar
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία του unijet-systems και για την βελτίωση της online εμπειρία σας.
Επιλέξτε «Αποδοχή» ή «Ρυθμίσεις» για να ορίσετε τις επιλογές σας.